Katechezy dla narzeczonych prowadzone w łukowskich parafiach w 2022/2023r.

Narzeczonych obowiązuje uczestnictwo w pełnym cyklu katechez, na które składa się 10 spotkań. Katechezy prowadzone są według poniższego grafiku: