Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu

 1. Akt urodzenia dziecka (tylko do wglądu)
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza naszą parafią. (W innych sytuacjach prosimy o kontakt z księdzem)
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania).
 4. Jeżeli chrzestni/a/y są z naszej parafii to muszą:
  jak najszybciej przybyć do kancelarii parafialnej na wstępną rozmowę!
  – odbyć przygotowanie do chrztu/nauki chrzcielne (patrz poniżej)
  – dostarczyć świadectwo bierzmowania (jeżeli bierzmowanie było udzielone poza naszą parafią).
  – dostarczyć zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii (jeżeli są w wieku szkolnym)
 5. wypełnić deklarację zgłoszeniową:

Rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dzieci w naszej parafii bardzo prosimy o wcześniejsze pobranie z kancelarii parafialnej deklaracji zgłoszeniowej do sakramentu chrztu św.

Można to również zrobić bezpośrednio z tej strony. Deklarację w pliku PDF (Acrobat Reader) można pobrać, wydrukować i wypełnić ręcznie. Plik DOC (Microsoft Word) można wypełnić komputerowo, następnie wydrukować i przynieść do kancelarii.

6. z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym chrzest, w godzinach urzędowania kancelarii.


Terminy chrztów

DRUGA I CZWARTA NIEDZIELA MIESIĄCA NA MSZY ŚW. O GODZ. 10.30   

WIELKANOC (09.04.2023) GODZ. 10.30
BOŻE NARODZENIE (25.12.2022) GODZ. 10.30

SOBOTA MSZA ŚW. O GODZ.18.00:
28.05.2022 / 25.06.2022 / 30.07.2022 / 27.08.2022 / 24.09.2022 / 29.10.2022 / 26.11.2022 / 28.01.2023 /25.02.2023 / 25.03.2023 / 29.04.2023 /


 

Porządek katechez dla rodziców i chrzestnych
przed sakramentem chrztu dzieci w łukowskich parafiach

Na przygotowanie rodziców i chrzestnych składają się cztery katechezy.
Głoszone są w kolejne niedziele miesiąca.

Parafia

Św. Brata Alberta

N.M.P. Matki Kościoła

Przemienienia Pańskiego

Podwyższenia Krzyża Świętego

Godzina

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 10:30.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 13:00.

Bezpośrednio po niej głoszone są katechezy.

Miejsce katechez

W salce katechetycznej w budynku plebanii.

W kościele

W czerwonym budynku przy plebanii.

W budynku poklasztornym.

MIESIĄC

PAŹDZIERNIK 2022

LISTOPAD 2022

GRUDZIEŃ 2022

STYCZEŃ 2023

Katecheza 1 

2.10.2022

6.11.2022

4.12.2022

8.01.2023

Katecheza 2 

9.10.2022

13.11.2022

11.12.2022

15.01.2023

Katecheza 3 

16.10.2022

20.11.2022

18.12.2022

22.01.2023

Katecheza 4 

23.10.2022

27.11.2022

26.12.2022

29.01.2023

MIESIĄC

LUTY 2023

MARZEC 2023

KWIECIEŃ 2023

MAJ 2023

Katecheza 1 

5.02.2023

5.03.2023

2.04.2023

7.05.2023

Katecheza 2 

12.02.2023

12.03.2023

16.04.2023

14.05.2023

Katecheza 3 

19.02.2023

19.03.2023

23.04.2023

21.05.2023

Katecheza 4 

26.02.2023

26.03.2023

30.04.2023

28.05.2023

MIESIĄC

CZERWIEC 2023

LIPIEC 2023

SIERPIEŃ 2023

WRZESIEŃ 2023

Katecheza 1 

4.06.2023

2.07.2023

6.08.2023

3.09.2023

Katecheza 2 

11.06.2023

9.07.2023

13.08.2023

10.09.2023

Katecheza 3 

18.06.2023

16.07.2023

20.08.2023

17.09.2023

Katecheza 4 

25.06.2023

23.07.2023

27.08.2023

24.09.2023

 

 

 • Dbajmy o punktualność i szanujmy się nawzajem. Osoby, które przyjdą pod koniec katechezy (a czasem niestety się to zdarza) nie otrzymają zaświadczenia.
 • Zachęcamy do wysłuchania katechez jeszcze przed urodzeniem dziecka, by móc jak najpoważniej potraktować sakrament chrztu swego dziecka i już wcześniej się do niego przygotować.
 • Prosimy także, by odpowiednio wcześniej wybrać rodziców chrzestnych dla swego dziecka i poinformować ich o tym. Pozwoli im to również wysłuchać rzeczonych katechez oraz uniknąć sytuacji w której nie będą mogli uzyskać zaświadczenia do pełnienia ww. funkcji z powodu braku odpowiedniego przygotowania.
 • Obowiązek uczestnictwa w katechezach (w naszej bądź innej parafii) spoczywa także na tych naszych parafianach, którzy chcą pełnić funkcję rodzica chrzestnego poza naszą wspólnotą parafialną.

Chrzestni

Kto może pełnić funkcję rodzica chrzestnego?

Określa to prawo kościelne (kanoniczne). Mówi ono, że rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 16 lat;
 • przystąpiła do sakramentu bierzmowania;
 • jest praktykującym katolikiem a więc prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (Niestety zatem osoby żyjące w związkach niesakramentalnych takiej funkcji pełnić nie mogą);
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (Kan. 874);
 • mieszka obecnie na terenie naszej parafii.