Zapraszamy na próby

Osoby, które chciałyby dołączyć do chóru zapraszamy na próby
w czwartki, o godzinie 18.30.

Prowadzący chór:
Sylwester Juszczyński