Zapraszamy na próby

Osoby, które chciałyby dołączyć do chóru zapraszamy na próby
w środy o godzinie 18.40.

Prowadzący chór:
Sylwester Juszczyński