PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 marca 2020


  1. Niepokój o życie i zdrowie, jakiego doświadczamy, jest dla Kościoła przede wezwaniem do głoszenia Dobrej Nowiny i do pomocy charytatywnej. Tak jak w podobnych sytuacjach przez wieki, tak i dziś, czekając na święty czas Paschy, ufni w Boże Miłosierdzie, powtarzamy słowa psalmu: „Chociażbym chodził ciemną doliną zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”
  2. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Rozważania rekolekcyjne ks. dr Tomasza Kosteckiego są umieszczone na naszej stronie internetowej. Porządek Mszy Św. -taki jak w rekolekcje 7.00, 9.00.  11.00. 15.30. 17.00. 19.00.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  4. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym.
  5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.
  6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.
  7. Dziękujemy za ofiary na figurę Św. Michała Archanioła: 2 ofiary bezimienne po 1000zł, 2 ofiary bezimienne po 200 zł
  8. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: Mariana Gryczkę, Mariana Jesionka, Janinę Siwiak