6Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda dokonał instalacji nowych kanoników Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej. Uroczystość odbyła się w święto Przemieniania Pańskiego, które obchodzono 6 sierpnia 2018. Nowymi kanonikami tej kapituły zostali:

ks. Jan Grzesiak – proboszcz parafii MB Nieustającej Pomocy, Szaniawy
ks. Jan Dudka – proboszcz parafii Św. Zofii, Zofiborze
ks. Zygmunt Głębicki – proboszcz parafii Trójcy Świętej, Stanin
ks. Henryka Kalitkę – proboszcz Parafii Św. Jozafata, Gęś
ks. Edwarda Boruca – proboszcz Parafii Trójcy Świętej, Łosice

Godność kanonika to wyraz wdzięczności Księdza Biskupa Kazimierza dla kapłanów za ich zaangażowanie duszpasterskie, które realizują w żywej łączności ze swoim biskupem. Instalacja nowych kanoników w Kolegiacie Łukowskiej odbyła się podczas mszy świętej odpustowej. Uroczystość ta zgromadziła wiernych oraz proboszczów, kapłanów z łukowskich parafii oraz członków Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej. Mszę odprawił Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, który dziękował nowo mianowanym kanonikom za służbę kościołowi siedleckiemu oraz ich pracę na rzecz kościoła powszechnego.