Osoby, które pisały egzamin poprawkowy z Ewangelii zaliczyły go.

 


.


.

 


.