Najbliższe wydarzenia:

1. CELEBRACJA LITURGICZNA – Piątek 22.04.22 (bezpośrednio po Mszy Św. wieczorowej)

 

Spotkania w małych grupach:
Spotkania w małych grupach odbywają się raz w miesiącu, według ustalonego harmonogramu. Terminy niżej podane obowiązują od grudnia 2021 do maja 2022. Początek spotkania w kaplicy o. Pio

Grupa 1 I Środa miesiąca,
po Mszy Świętej wieczorowej
Grupa 2 II Poniedziałek miesiąca,

godz. 17.00

Grupa 3 III Niedziela miesiąca,
godz. 10.00
Grupa 4 I Wtorek miesiąca,
godz. 17.00
Grupa 5 I Wtorek miesiąca,
po Mszy Świętej wieczorowej
Grupa 6 II Środa miesiąca,

po Mszy Świętej wieczorowej

Grupa 7 II Wtorek miesiąca,
godz. 17.00
Grupa 8 II Wtorek miesiąca,

godz. 17.00

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
W PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W ŁUKOWIE

 1. Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba ochrzczona i wierząca w Boga, praktykująca wiarę systematycznie (niedzielna Eucharystia, Spowiedź, Komunia święta, codzienna modlitwa, udział
  w rekolekcjach itp.),
  żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział
  w spotkaniach formacyjnych.

 2. Obecność na niedzielnej Eucharystii jest obowiązkowa! Każdy kandydat pragnący przystąpić do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej powinien rozumieć jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego. W trakcie dwuletniego cyklu przygotowania, dopuszcza się maksymalnie 5 nieusprawiedliwionych nieobecności.

 3. Pomocą w systematycznym udziale we Mszy św. i innych celebracjach jest indeks, który kandydat powinien podpisać, szanować i mieć przy sobie zawsze wtedy, gdy wybiera się do kościoła. Oprócz niedzielnych Eucharystii kandydaci gromadzą się na Mszę św. w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 16:00. Tego dnia, od godz. 15:30 będzie także okazja do comiesięcznej spowiedzi.

 4. Podstawową platformą przygotowania kandydatów do bierzmowania jest regularny i aktywny udział w spotkaniach formacyjnych. Będą się one odbywały w świątyni, w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz.16:00.Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na spotkaniu powoduje przełożenie przygotowania na następny rok. Usprawiedliwienie nieobecności, podpisane przez rodzica, należy dostarczyć księdzu w ciągu najbliższych 7 dni.

 5. Kandydata obowiązuje systematyczny i zaangażowany udział w katechezie szkolnej. Uczeń powinien mieć na półrocze z religii najniżej ocenę dostateczną. Niższa ocena oznacza przełożenie przygotowania na następny rok. Jednym z kryteriów dopuszczenia do tzw. „egzaminu kurialnego” będzie opinia katechety.

 6. Ocena zachowania kandydata w szkole powinna być co najmniej poprawna. Brak właściwego świadectwa chrześcijańskiego życia nie tylko w parafii, ale także w szkole, rodzinie czy na ulicy oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok. Nieodpowiednie zachowanie podczas spotkań (rozmowy, śmiech, przepychanie, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) będzie odczytywane jako niedojrzałość kandydata. Będzie on wówczas zmuszony opuścić zgromadzenie, a jego eksmisja zostanie potraktowana jako nieusprawiedliwiona nieobecność.

 7. Źródłem przygotowania intelektualnego kandydatów jest przede wszystkim Pismo Święte i Katechizm(do nabycia w Kancelarii parafialnej). Wiedza na temat sakramentu bierzmowania, znajomość pytań katechizmowych i pacierza oraz lektura Ewangelii według św. Łukasza będzie sprawdzana podczas kolejnych egzaminów cząstkowych.

 8. Ponieważ bierzmowanie pozostaje w ścisłym związku z sakramentem Chrztu św. i jest jego pogłębieniem, dlatego też kandydat nie wybiera sobie nowego imienia, ale poznaje życiorys i naśladuje w życiu swojego świętego Patrona, którego imię nosi. Jeżeli zaś nie ma świętego Patrona, wówczas może wybrać nowe imię, po konsultacji z księdzem.

 9. Świadkiem w czasie udzielania sakramentu bierzmowania powinien być rodzic chrzestny tej samej płci, co kandydat. Wyjątkowo może nim być rodzic biologiczny. W żadnym wypadku nie może tej funkcji pełnić kolega czy koleżanka!

 10. Terminy spotkań w małych grupach, spotkań indywidualnych dla uczniów klas 8 i starszych będą podawane w ogłoszeniach podczas spotkań organizowanych w pierwsze piątki miesiąca oraz na stronie internetowej.

ZAPISY!

 • Zapisu dokonujemy w kancelarii parafialnej, poprzez fakt złożenia karty zgłoszeniowej(deklaracji), otrzymanej od na piątkowym spotkaniu, bądź pobranej tutaj(kliknij)

 • Kartę zgłoszeniową należy złożyć do 15.10.2021 (w godzinach pracy kancelarii)

 • Jeśli dziecko zostało ochrzczone poza parafią Przemienienia Pańskiego w Łukowie, rodzice dostarczają, wraz z kartą zgłoszeniową, ŚWIADECTWO CHRZTU dziecka z parafii, w której odbył się Chrzest św.

 • Młodzież spoza naszej parafii może wziąć udział w przygotowaniu do bierzmowania tylko w wyjątkowych przypadkach (!), rozpatrywanych indywidualnie, jeśli dostarczą wraz z kartą zgłoszeniową POZWOLENIE uczestniczenia w przygotowaniu od proboszcza ze swojej parafii oraz, pod koniec przygotowania, OPINIĘ od swojego katechety.